Hit enter to search or ESC to close

Wettelijke vermeldingen

Over deze site

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van de hieronder beschreven wettelijke bepalingen. Door deze website te bezoeken, erkent u de algemene gebruiksvoorwaarden, zonder enig voorbehoud, aanvaard en gelezen te hebben.

Grafische creatie en ergonomisch concept

Nabah
T| +32 496 07 65 85
bonjour@nabah.be
www.nabah.be

Informatieve inhoud

De informatie op deze website werd opgesteld door IDETA, in samenwerking met de Intercommunale Westlede en het Vertaal- en redactiehuis Fox.Box (vertaling naar het Nederlands). IDETA heeft de grootste zorg besteed aan de creatie van deze website. Niettemin kan het Agentschap IDETA de juistheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker dient te weten dat de informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Daaruit volgt dat IDETA elke aansprakelijkheid afwijst voor wat betreft de inhoud van deze website of het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. In het geval er koppelingen zouden gemaakt worden met andere websites, kan IDETA in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die andere websites. Om het even wie zoekinstrumenten gebruikt, moet weten dat het Internet documenten bevat die strijdig kunnen zijn met de goede zeden en erkent dat IDETA over geen enkel middel beschikt om deze verboden of schadelijke documenten te controleren.

Fotorechten

De foto’s van de website mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elk ongerechtvaardigd gebruik, hetzij om een website te illustreren of voor een ander commercieel oogmerk, gebeurt op verantwoordelijkheid van de gebruiker en zal gerechtelijke vervolging meebrengen.

© IDETA, Samuel Dhote, Coralie Cardon, Bruno Lestarquit.